VISOKOPROFILISANI LIM TR 85/300/900 mm

Ovi limovi su izvrstan i pouzdan proizvod za pokrivanje objekata sa malim nagibom i velikim rasponom između sekundarnih nosača. Široku primjenu imaju kod industrijskih hala gdje i nalaze najčešću primjenu kao sistem slaganih krovova, te stambenih i poslovnih objekata, prodajnih centara, skladišta, nadstrešnica. Pokrivna širina 900 mm Ukupna širina 950 mm Visina rebra 85 mm Dužinu, boju i debljinu krovnih ploča odeđuje kupac prema svojim željama.Izrada ploča na potrebnu dužinu zahtjevanu od investitora, što takođe omogućava laganu i brzu montažu. Najčešće se izrađuje od sledećeg materijala : pocinkovani plastificirani lim S320GD, ZN, A2, ZM. Standardna debljina limova koja se primjenjuje : 0,75 – 1,25 mm

Skica profila Tablica nosivosti