Bilo da se radi o krovu ili o fasadi industrijskog ili individualnog objekta, u mogućnosti smo da ponudimo viskokokvalitetne proizvode, čiji je kvalitet prihvaćen od strane najzahtevnijih kupaca, garantujući pri tome da će proizvodi ili usluge koje kupci dobiju biti uvek uskladu sa njihovim porudžbinama i zahtevima.

U nastojanju da zadovoljimo potrebe naših kupaca kada su u pitanju oborinske vode razvili smo proizvodni asortiman koji obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetno i sigurno odvođenje oborinskih voda

Kombinovanjem krovnih i fasadnih prola, kao i sistema za odvod oborisnkih voda nudimo kompletno rešenje tako da kupac kombinjući tipove i boju dobije željeni izgled objekta.

U vlastitom proizvodno-prodajnom objektu na preko 2500 m2 prostora, posedujući linije za profilisanje lima, u mogućnosti smo da kupcima ponudimo lim u obliku crepa, različite trapezne limove, sve vrste opšava od lima izrađenih na vlastitoj mašini dužine 8,20m.

Svi limovi koje posedujemo o+u prodajnom programu i koje koristimo kao sirovinu u našoj proizvodnji proizvedeni su od strane renomiranih i najpoznatijih svetskih kompanija i posedujemo odgovarajuće sertifikate o kvalitetu.

Posedujemo sve vrste limova različitih debljina i RAL-ova.

Proizvodi